• Русский
 • English

OfertaOferujemy Państwu obsługę:

  Księgowo-podatkową:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami krajowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także naliczanie stawek amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi,

  Kadrowo – płacową:
 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych właścicieli i pracowników do ZUS,
 • przygotowywanie i składanie deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie list płac (rozliczanie urlopów, zasiłków),
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • wydruki kartotek i ewidencji,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów,
 • przekazywanie informacji o kończących się badaniach lekarskich, bhp,

  Doradczą:
 • doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo przy wyborze finansowania zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej, postępowań kontrolnych oraz kontroli przeprowadzanych przez inne organy władzy publicznej,

Państwa zadowolenie i satysfakcja jest naszą największą wartością.